afixi leipsanon agion nipion 6 iouniou 2023Χάριτι Θεού, η Ιερά Μητρόπολη Μόρφου, σε συνεργασία με τον ιερό ναό Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Μενίκου, έχει τροχιοδρομήσει την ανέγερση εξωκκλησίου προς τιμή των Αγίων Νηπίων των υπό Ηρώδου αναιρεθέντων, πλησίον τοῦ προσκυνηματικού ναού της Παναγίας, «Μάνας των Παίδων», στο Μένικο. Στο πλαίσιο ετοιμασίας των σχετικών έργων, έχει αγιογραφηθεί μεγάλου μεγέθους εικόνα των Αγίων Νηπίων (όπου και η απεικόνιση της βρεφοκτονίας και του δοξασμού των Αγίων Νηπίων από τον Χριστό), η οποία, μέχρι να μεταφερθεί στο υπό ανέγερση εν λόγω εξωκκλήσιο, βρίσκεται προς προσκύνηση στον ιερό ναό των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στο Μένικο.

Τα λείψανα των Αγίων Νηπίων, όπως είναι γνωστό, φυλάσσονται σε σπήλαιο στη Βηθλεέμ της Παλαιστίνης. Επειδή λοιπόν θεωρήθηκε εύλογο ότι ένα τέτοιο μοναδικό στην Κύπρο προσκύνημα θα έπρεπε να φυλάσσει και τεμάχια ιερών λειψάνων των Αγίων Νηπίων προς αγιασμό και ευλογία των προσερχομένων προσκυνητών, ο Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος απεύθηνε επιστολή προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, όπως ευλογήσει την παραχώρηση λειψάνων των Αγίων Νηπίων στην καθ᾽ ημάς Ιερά Μητρόπολη. Η απάντηση του Ιεροσολύμων Θεοφίλου και της περί αυτόν Συνόδου υπήρξε άμεση και θετική, και ανετέθη στον Κύπριο στην καταγωγή ιεροδιάκονο του πατριαρχείου Ιεροσολύμων Ευλόγιο το έργο της μεταφοράς τους στην Ιερά Μητρόπολη Μόρφου.

Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, μεταφέρθηκαν τα εν λόγω λείψανα στο Επισκοπείο της Ευρύχου, όπου έγινε και μία τάξη υποδοχής τους από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου, κληρικούς και υπαλλήλους της Μητροπόλεως. Τα λείψανα αυτά θα παραμείνουν στο Επισκοπείο της Μητρόπολής μας, μέχρι να αποπερατωθούν τα έργα του ανωτέρω εξωκκλησίου, οπόταν θα μεταφερθούν εκεί σε ειδική λειψανοθήκη, που θα κατασκευασθεί.

Οι λόγοι, που οδήγησαν τον Μητροπολίτη Μόρφου στην ανέγερση του εξωκκλησίου των Αγίων Νηπίων στο Μένικο είναι ποικίλοι, και εκτίθενται στην ως άνω επιστολή προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, από την οποία και παραθέτουμε, «εις γνώσιν και επίγνωσιν», το κατωτέρω σχετικό απόσπασμα:

«Κατὰ τὴν ἐποχὴν ἡμῶν, ὅπως ἀσφαλῶς γινώσκετε Μακαριώτατε, ἡ βρεφοκτονία —ἀλίμονον!— συνεχίζεται καὶ σταθερῶς αὐξάνεται, τόσον διὰ τῶν ἐκτρώσεων καὶ τῶν ποικίλων ἐκτρωτικῶν μεθόδων (ὡς τὸ ἐνδομήτριον σπείραμα κ. ἄ.), ὅσων καὶ τῶν πολλαπλῶν «ἐπιστημονικῶν» ἰατρικῶν ἐπεμβάσεων εἰς τὴν ζωὴν τῶν κυοφορουμένων παιδίων, καθὼς καὶ τῶν ἀρτιγεννήτων βρεφῶν καὶ νηπίων. Ἕνεκεν δὲ τῶν πολυποικίλων ἐνοχῶν ἐκ τῶν ὡς ἄνω βδελυρῶν καὶ θεομισήτων πράξεων, πολλαὶ γυναῖκες, ἀλλὰ καὶ ἰατροί, μαῖαι καὶ νοσηλευταί, καταφεύγουσιν ἢ καὶ καταλήγουσιν εἰς τὴν χρῆσιν ψυχοφαρμάκων. Τὸ ἐν προκειμένῳ ὅμως αἴτιον τῶν τοιούτων ψυχασθενειῶν δὲν εἶναι βιοχημικόν, ἀλλὰ κατεξοχὴν πνευματικόν.

Περαιτέρω τῶν ὡς ἄνω, ἐπισημαίνομεν τὴν σαφῶς προφητικὴν ὅρασιν πολλῶν συγχρόνων ἁγίων καὶ ἐναρέτων ἀνθρώπων, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος Γ´ Παγκόσμιος Πόλεμος δὲν ὀφείλεται εἰς μόνα τὰ διαπλεκόμενα συμφέροντα μικρῶν καὶ μεγάλων δυνάμεων, ἀλλ᾽ ἔχει καὶ πνευματικὰ αἴτια, ἤτοι μεγάλα παναθρώπινα ἁμαρτήματα, τὰ ὁποῖα ὅλως ἰδιαιτέρως προωθεῖ ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων. Καὶ ταῦτα εἶναι οἱ ἀπειράριθμες ἐκτρώσεις ἀθώων καὶ ἀνυπερασπίστων βρεφῶν, τὰ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Γάμου παρὰ φύσιν ἁμαρτήματα, καί, προσέτι, ὁ Σατανισμὸς καὶ αἱ ἐν γένει μαγικαὶ τεχνικαί.

Ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Μητρόπολις Μόρφου, Μακαριώτατε, ἐπιθυμοῦσα νὰ συμβάλῃ τὸ κατὰ δύναμιν εἰς τὴν ἐλαχιστοποίησιν τῶν ὡς ἄνω δεινῶν καὶ ἀκροωμένη τὴν διάθεσιν τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου πρὸς ἔμπρακτον μετάνοιαν, κατήχησιν καὶ καθοδήγησιν διὰ τὰ ὡς ἄνω, προέβη εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ ἐν λόγῳ ναοῦ-πνευματικοῦ ἰατρείου. Ἕνας περαιτέρω λόγος τῆς ἐκεῖ ἀνεγέρσεως τοῦ ναοῦ τούτου εἶναι τὸ ὅτι εἰς τὴν κοινότητα τοῦ Μενίκου εὑρίσκεται καὶ τὸ παλαίφατον προσκύνημα τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ὅπου καὶ φυλάσσονται ἀπ᾽ αἰώνων ἱερά των λείψανα».

Ως γνωστόν, οι άγιοι Κυπριανός και Ιουστίνη είναι διώκτες των μαγικών κακοτεχνιών. Στο ως άνω προσκύνημα των Αγίων Νηπίων θα υπάρχει επίσης και παρεκκλήσιο συνημμένο με τον ναό, προς τιμήν της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Της αγίας, που υπερέβη δια της μετανοίας το παρά φύσιν και έφθασε Χάριτι Θεού στο υπέρ φύσιν.

Ταις των Αγίων Νηπίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Προγράμματα Θείας Λατρείας

theia-leitourgia

Η προπόνηση της Λεβεντιάς - Άγιος Πολύδωρος

agios polydoros cd

Ζωντανές Μεταδόσεις

Ιστοχώρος Παντοκράτωρ

pantocrator-logo

evxi-pros-katasvesi-pirkaiwn