iera-mitropolis-morfouΜὲ τὴ χάρη τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 2012 Σεμινάριο γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, καθὼς καὶ ἄλλων τυχὸν ἐνδιαφερομένων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Στὸ Σεμινάριο διδάσκονται θέματα Λειτουργικά, Ποιμαντικά, Ἁγιολογικά, Ἀντιαιρετικά, Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης, καθὼς καὶ Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί, εἰδικώτερα, Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τῆς Κύπρου.

Ἕδρα τοῦ Σεμιναρίου εἶναι τὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως στὴν Περιστερῶνα. Ἐπὶ τοῦ παρόντος οἱ Συναντήσεις γιὰ τὰ Σεμινάρια γίνονται ἅπαξ τοῦ μηνός, καὶ ὡς τόποι Συναντήσεων τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2016-2017 ὁρίσθηκαν ἐναλλὰξ τὸ Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου καὶ ὁ ἱερὸς ναὸς τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν Περιστερῶνα. Ὑπεύθυνος τοῦ Σεμιναρίου εἶναι ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης Κυπριανὸς Μηλιδώνης (τηλ. 99349402).

Οἱ Συναντήσεις τοῦ τρέχοντος ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2016-2017 θὰ ἔχουν ὡς γενικὴ θεματικὴ τὸ δίτομο ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱεροθέου Βλάχου, «Ἐμπειρικὴ Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη», καὶ τὸ Πρόγραμμα ἔχει καθορισθεῖ ὡς ἀκολούθως:

1η Συνάντηση.

Εἰσηγητές:

α. Μητροπολίτης Μόρφου Κ. Νεόφυτος: Γενικὴ Εἰσαγωγὴ στὸ ὡς ἄνω ἔργο καὶ θέμα, μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία.

β. Πρεσβύτερος Νεκτάριος Χατζημιχαήλ: «Δόγμα καὶ Ἠθική. Ἡ ἐμπειρία τῆς ἀποκαλύψεως. Οἱ φορεῖς τῆς ἀποκαλύψεως» (τόμος Α´, σελ. 102-269).

Ἡμερ.: 23.11. 2016 (Τετάρτη).
Τόπος Συνάντησης: Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου.

2η Συνάντηση.

Θέμα:«Ἡ θεολογία περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου» (τόμος Β´, σελ. 47¬-139).

Εἰσηγητής: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ.

Ἡμερ.: 19.12. 2016 (Δευτέρα).
Τόπος Συνάντησης: Ἱερὸς ναὸς Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερῶνα.

3η Συνάντηση.

Θέμα: «Ἡ δημιουργία καὶ ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου» (τόμ. Β´, σελ. 140-204).

Εἰσηγητής: Πρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου.

Ἡμερ.: 30.01. 2017 (Δευτέρα).
Τόπος Συνάντησης: Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου.

4η Συνάντηση.

Θέμα:«Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ (Γέννηση, Βάπτιση, Σταυρὸς καὶ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ)» (τόμος Β´, σελ. 205-242).

Εἰσηγητής: Ἀρχιμ. Κυπριανὸς Μηλιδώνης.

Ἡμερ.: 23.02.2017 (Πέμπτη).
Τόπος Συνάντησης: Ἱερὸς ναὸς Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερῶνα.

5η Συνάντηση.

Θέμα:«Ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ» (τόμος Β´, σελ. 245-280).

Εἰσηγητής: Οἰκον. Παναγιώτης Ματθαίου.

Ἡμερ.: 27.04.2017 (Πέμπτη).
Τόπος Συνάντησης: Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου.

6η Συνάντηση.

Θέμα: «Ἡ πνευματικὴ τελείωση τῶν Χριστιανῶν (Κάθαρση, φωτισμός, θέωση)» (τόμος Β´, σελ. 281-362).

Εἰσηγητής: Πρεσβ. Ἀθανάσιος Βουδούρης.

Ἡμερ.: 29.05.2017 (Δευτέρα).
Τόπος Συνάντησης: Ἱερὸς ναὸς Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερῶνα.

Οἱ Συναντήσεις ἀρχίζουν στὶς 6.00 μ.μ. καὶ περατοῦνται στὶς 8.00 μ.μ.

Ἀναμένεται ἡ θετικὴ ἀνταπόκριση καὶ παρουσία τῶν ἀγαπητῶν κληρικῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου καὶ τυχὸν ἄλλων ἐνδιαφερομένων στὰ Ἐπιμορφωτικά μας Σεμινάρια, ὅπου τίθενται καὶ συζητοῦνται ἐνδιαφέροντα θέματα ποιμαντικῆς ἐνημέρωσης καὶ τοποθέτησης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Ὀκτώβριος τοῦ 2016

Ἐπιμορφωτικὸ Σεμινάριο Κλήρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου ἔτους 2016-2017

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 2012 Σεμινάριο γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, καθὼς καὶ ἄλλων τυχὸν ἐνδιαφερομένων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Στὸ Σεμινάριο διδάσκονται θέματα Λειτουργικά, Ποιμαντικά, Ἁγιολογικά, Ἀντιαιρετικά, Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης, καθὼς καὶ Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί, εἰδικώτερα, Ἐκκλησιαστικῆς...

30 Απριλίου 2017, Προσκύνημα - Εκκλησιασμός στην κατεχόμενη Βατυλή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανακοινώνει ότι η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Γεωργίου Βατυλής, το Κοινοτικό Συμβούλιο και όλα τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας Βατυλής καλούν τους συγχωριανούς και όλους τους πιστούς να προσέλθουν στο Προσκύνημα – Εκκλησιασμό την ερχόμενη Κυριακή, 30 Απριλίου 2017, το πρωί. Κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας θα...

30 Απριλίου 2017, Προσκύνημα - Εκκλησιασμός στο κατεχόμενο Έξω Μετόχι, Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανακοινώνει ότι η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Γεωργίου Έξω Μετοχίου, το Κοινοτικό Συμβούλιο και όλα τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας Έξω Μετοχίου καλούν τους συγχωριανούς και όλους τους πιστούς να προσέλθουν στο Προσκύνημα – Εκκλησιασμό την ερχόμενη Κυριακή, 30 Απριλίου 2017, το πρωί. Κατά τη διάρκεια της...

28 Μαΐου 2017, 06:00, Θεία Λειτουργία, Εξωκκλήσι Αγ. Γεωργίου Ξαλώνων, Κάτω Ζώδια

Η Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, η Εκκλησιαστική Επιτροπή του ιερού ναού του Τιμίου Σταυρού και το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Ζώδιας ανακοινώνουν – ενημερώνουν την τέλεση αρχιερατικής αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας στο ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου «Ξαλώνων» την Κυριακή 28 Μαΐου 2017. Οι Ακολουθίες θα αρχίσουν στις 06:00 π.μ. και θα περατωθούν...

28 Μαΐου 2017, Λειτουργίες - Κηρύγματα Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος την προσεχή Κυριακή 28 Μαΐου θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Γεροσκήπου. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος την προσεχή Κυριακή 28 Μαΐου θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στα Κούκλια όπου θα προστεί και του εθνικού μνημοσύνου...

28 Μαΐου 2017, Λειτουργίες - Κυρήγματα, Ιερά Μητρόπολή Ταμασού και Ορεινής

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Την ερχόμενη Κυριακή, 28 Μαΐου 2017, θα τελεστεί Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά, συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐου, Προικοννήσου κ. Ιωσήφ και Εδέσσης κ. Ιωήλ. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, θα τελεστεί το μνημόσυνο του αοιδίμου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου...

Κατηγορία Ανακοινώσεων

Σε αυτήν την κατηγορία μπορείτε να διαβάσετε ειδήσεις που αφορούν σε γενικού ενδιαφέροντος ανακοινώσεις που δημοσιεύονται από μητροπόλεις, μοναστήρια, ενορίες ή οργανωμένα σύνολα που δραστηριοποιούνται στον εκκλησιαστικό χώρο.